«Άλμα» του κόστους δανεισμού για την Ισπανία σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Μαδρίτη, Ισπανία
Μεγάλη αύξηση σημείωσε το κόστος δανεισμού της Ισπανίας την Τρίτη, κατή τη δημοπρασία τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων, από τα οποία η χώρα άντλησε κεφάλαια ύψους 3,08 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, διέθεσε τρίμηνα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,362% έναντι μόλις 0,846% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 22 Μαΐου.

Ο δείκτης κάλυψης της προσφοράς ήταν 2,6 φορές έναντι 3,95 τον Μάιο.

Επίσης, πούλησε εξάμηνα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 3,237% έναντι 1,737% τον Μάιο.

Ο δείκτης κάλυψης της προσφοράς ήταν 2,82 φορές, έναντι 4,3 τον προηγούμενο μήνα.

Ιταλία: Αύξηση επιτοκίων

Στην άντληση ποσού 3,9 δισ. ευρώ προχώρησε την Τρίτη η Ιταλία, με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος.

Συγκεκριμένα, η Ιταλία δημοπράτησε αξιόγραφα μηδενικού κουπονιού και άλλα με ρήτρα πληθωρισμού, εξασφαλίζοντας συνολικό ποσό ύψους 3,9 δισ.ευρώ.

Εξ αυτών, ποσό 2,9 δισ. ευρώ αφορούσε ομόλογα μηδενικού κουπονιού λήξεως Μαΐου 2014 με απόδοση 4,712% έναντι 4,037% σε προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασίς.

Επίσης, αντλήθηκε ποσό 916 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων με ρήτρα πληθωρισμού, λήξεως Σεπτεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2026, με επιτόκιο 5,20% για εκείνα που ωριμάζουν το 2016 (4,39%) και μεσοσταθμικά 5,29% για εκείνα που λήγουν το 2026.

Πηγή: in.gr