Έλεγχοι από την Εφορία σε επιτηδευματίες που είχαν κάνει αυτοέλεγχο και δεν υπήχθησαν στην περαίωση

Eλέγχους σε μεγάλο δείγμα επιτηδευματιών που είχαν κάνει αυτοέλεγχο τα έτη 2008, 2009 και 2010 και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση για την περαίωση, πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως προκύπτει από εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά, οι έλεγχοι αφορούν επιτηδευματίες, των οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του ΑΦΜ λήγουν στους αριθμούς 11 ,21, 31, 41 και 51, και το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους:

Υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ (για επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων), τα 60.000 ευρώ (για επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών) και τα 120.000 ευρώ για μεικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή για ελεύθερους επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή το ελεύθερο επάγγελμα υπερβαίνουν τα 60.000 ευρώ.

Εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για τους ίδιους επιτηδευματίες θα ελεγχθούν και οι δηλώσεις ΦΠΑ.

Όπως διευκρινίζεται, ποσά φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ που έχουν ήδη βεβαιωθεί με τον αυτοέλεγχο θα συμψηφιστούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων.