Έξοδος της Ελλάδας ισούται με το τέλος της Eυρωζώνης, σύμφωνα με την Bundesbank

Το εγχείρημα της Ευρωζώνης είναι αμετάκλητο και καμία χώρα δεν μπορεί να αποχωρήσει αναφέρει σε μελέτή της η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας Bundesbank.

Σύμφωνα με την μελέτη, την οποία δημοσιεύουν οι Financial Times της Γερμανίας το συμπέρασμα της Bundesbank είναι κανείς πως δεν μπορεί να φύγει από το ευρώ και ότι η διατήρηση του ευρώ προϋποθέτει ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Ευρωζώνη όλες οι χώρες – μέλη της.
Ωστόσο, στην μελέτη αποσαφηνίζεται ότι για τη διαρκή συμμετοχή κάθε χώρας – μέλους σε μία νομισματική ένωση είναι απαραίτητες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις προϋποθέσεις του κοινού νομίσματος και της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Βάσει οικονομετρικού μοντέλου που λαμβάνει υπόψη πληθώρα παραγόντων -από το μέγεθος του ΑΕΠ μίας χώρας μέχρι ακόμη και τη γεωγραφική απόσταση από το νομισματικό κέντρο- οι οικονομολόγοι της Bundesbank εξέτασαν το ερώτημα εάν θα ήταν προτιμότερη η υιοθέτηση άλλου νομίσματος για τις χώρες του ευρώ: «Προκύπτει πως αυτό δεν ισχύει για κανένα από τα υφιστάμενα μέλη της Ευρωζώνης» αναφέρει η μελέτη.

Ωστόσο, σημειώνει η μελέτη, η δομική καταλληλότητα από μόνη της δεν εξασφαλίζει την ομαλή συμμετοχή σε μία νομισματική ένωση. «Πολύ περισσότερο πρέπει να συμπληρώνονται από υπεύθυνη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, που λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα προαπαιτούμενα μίας νομισματικής ένωσης» τονίζεται, λέγοντας πως μόνο έτσι μπορούν «να αποφευχθούν οι πιέσεις» σε μία οικονομία.

Πηγή: banknews.gr