«Αναγκαία προϋπόθεση η στήριξη της ΕΚΤ προς την Ελλάδα»

“Η συνολική καθαρή εισροή ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία από τα μέσα του 2012 προσεγγίζει σωρευτικά τα 50 δισ. ευρώ (εξαιρουμένης… Διαβάστε περισσότερα…