Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας διευθέτησης του χρέους αφήνει ο Χρ. Σταϊκούρας

 Αθήνα
Ανοικτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η δυνατότητα μετακύλισης των λήξεων των ελληνικών ομολόγων που κατέχει το Ευρωσύστημα προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από τις αποκλίσεις στο πρωτογενές έλλειμμα και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, αφήνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Έγγραφο του κ. Σταϊκούρα το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου, προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, ως προς το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, υπενθυμίζει στη βουλευτή ότι η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2012 και εμπεριέχει τα αποτελέσματα του PSI περιλαμβάνει μία σειρά από υποθέσεις σε σχέση με την εξέλιξη του ΑΕΠ, την πορεία του πρωτογενούς ελλείμματος, τις αποκρατικοποιήσεις κλπ.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ το 2020 θα είχε μειωθεί στο 116,5%. Στο βαθμό που οι ανωτέρω υποθέσεις αποκλίνουν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ οδηγείται σε ποσοστά άνω του 120%.

Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων με την ερώτησή της είχε ζητήσει να ενημερωθεί από το υπουργείο Οικονομικών ποια είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που κάνουν λόγο για μία νέα επικείμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που δρομολογείται με πρωτοβουλία των δανειστών.

Οι ανωτέρω προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εμπεριέχουν επίσης δανεισμό της Ελλάδος από τις αγορές ομολόγων ύψους 7,6 δισ. ευρώ για το 2015 και 3 δισ. ευρώ για το 2016. «Τα ποσά αυτά ενδεχομένως θα αυξηθούν εφόσον το πρωτογενές έλλειμμα και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό δημιουργεί ανάγκες κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού».

Ο αναπληρωτής υπουργός ενημερώνει ότι «με στόχο την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού και δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2016 οι λήξεις ελληνικών ομολόγων που κατέχει το Ευρωσύστημα ανέρχονται σε 28 δισ. ευρώ περίπου, θα εξεταστεί η δυνατότητα μετακύλισης των λήξεων τους, εντός του πλαισίου και των νομικών περιορισμών της συνθήκης της Λισσαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει εξάλλου στο σημείο αυτό ότι με βάση τις αποφάσεις των κρατών μελών του Eurogroup της 21 Φεβρουάριου 2012, το εισόδημα που δημιουργείται από τα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης που κατέχει το Ευρωσύστημα θα συμβάλλει στο κέρδος της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Όπως σημειώνει, το κέρδος αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος του επιστρέφεται στην Ελλάδα αφενός μέσω της πρόσθετης αναδρομικής μείωσης των επιτοκίων της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης έτσι ώστε το περιθώριο (spread) να φτάσει στις 150 μονάδες βάσης που θα συμβάλει στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 2,8 μονάδες το 2020 και θα μειώσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ στην περίοδο του προγράμματος και αφετέρου από την επιστροφή των προαναφερόμενων κερδών των εθνικών κεντρικών τραπεζών προς την Ελλάδα το συνολικό ποσό των οποίων αναμένεται να ανέλθει έως το 2020 στα 4,1 δισ. περίπου, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του χρέους κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, όσο και στη μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κατά 1,8 δισ.ευρώ περίπου.

Πηγή: In.gr