Απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων υπόσχεται το ΥΠΑΝ

Αθήνα
Νέο πλαίσιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων παρουσίασε το υπουργείο Ανάπτυξης, με επίκεντρο τις διαδικασίες που συνδέονται με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, το νέο πλαίσιο αφορά σε κάθε τύπο άδειας όπως εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες κλπ.

Αναφέρεται δε σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων, όπως βιομηχανικές δραστηριότητες, εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα, επιχειρηματικά πάρκα κα.
Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης»
  • όχι έλεγχοι εκ των προτέρων αλλά έλεγχοι κατά τη λειτουργία
  • έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς
  • κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης

Σχετικά με τη «δήλωση συμμόρφωσης», χρησιμοποιούνται τρία εργαλεία:

  • η αυτοσυμμόρφωση, όπου η ίδια η επιχείρηση δηλώνει με ανάληψη της σχετική ευθύνης πως έχει ήδη συμμορφωθεί και φέρει το βάρος της απόδειξης (π.χ. υπεύθυνη δήλωση)
  • η πιστοποίηση τρίτου, δηλαδή το outsourcing της διαδικασίας, όπως γίνεται π.χ. στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι μηχανικοί και
  • η αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, προσκομίζοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα συνάγεται πως οι εταιρίες που υποχρεωτικώς ασφαλίζουν μιαν εγκατάσταση, έχουν εξετάσει εκ των προτέρων αν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές

Ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, θα επιλέγεται ένα εκ των τριών εργαλείων.

Οι έλεγχοι πλέον θα γίνονται στο στάδιο λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας και θα είναι δειγματοληπτικοί.

«Σημασία δεν έχει πχ το πόσο θόρυβο παράγει ένα μηχάνημα τυπικώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, αλλά το πόσο θόρυβο πράγματι παράγει στη συγκεκριμένη περίπτωση» εξήγησε ο υπουργός.

Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφών, οργάνωσης και λειτουργίας.

Τέλος, εγκαθιδρύεται κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας, το οποίο θα έχει την μορφή ενός portal , στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε για την εύρεση πληροφορίας είτε για να διεκπεραιώσουν μέρη της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η αρχειοθέτηση των στοιχείων κάθε επένδυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: In.gr