Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Probank κατα 90 εκατ. Ευρώ

Αθήνα

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 90 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 150 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 υπέρ των παλαιών μετόχων με μετρητά, ενέκρινε τη Μ. Δευτέρα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.
Συγκεκριμένα, με απαρτία 81,4% υπερψήφισε με 99,4% το μοναδικό θέμα της και ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €90 εκατ. με την έκδοση 150 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 υπέρ των παλαιών μετόχων με μετρητά, δίνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ειδικεύσει το χρόνο, τους όρους της αύξησης και την τιμή διάθεσης.
«Η νέα αυτή αύξηση κεφαλαίου, έχει ως στόχο την παροχή στη διοίκηση της ευελιξίας και της άνεσης, στη λήψη μελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων μια και η είσοδος σημαντικών επενδυτών συνεπάγεται και ευελιξία στη διαπραγμάτευση των όρων συμμετοχής», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
«Με την κεφαλαιακή υποστήριξη των μετόχων της και επενδυτών που συμμετέχουν στα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δέσμευσης κεφαλαίων σε περίπτωση μη πλήρους ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, με την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού που έχουν πια θετικότερη στάση για τη χώρα, τις τράπεζες και την PROBANK ιδιαίτερα, η Τράπεζα προχωρά σε συγκέντρωση κεφαλαίων που θα υποστηρίξουν άνετα το ενεργητικό της μέχρι τις 31/12/2014», προστίθεται.
Δαμανάκης: Άνιση μεταχείριση
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Μιλτιάδης Δαμανάκης, έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση των μη συστημικών τραπεζών έναντι των μεγάλων συστημικών, με αναφορά σε τέσσερα παραδείγματα, «κατάφορης παραβίασης», όπως είπε, της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των τραπεζών όπως:
1) Ο αποκλεισμός των μη συστημικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι οξύμωρο να στερούνται οι μη συστημικές τράπεζες την αρωγή του ΤΧΣ, χωρίς να μπορούν να λάβουν έστω και ένα ευρώ βοήθειας ασχέτως του αν τα ποσά που πρέπει να βρουν για την ανακεφαλαιοποιησή τους, έχουν ήδη περιληφθεί στα €50δις που το ΤΧΣ έχει προβλέψει για την αρωγή του τραπεζικού συστήματος», σημείωσε.
2) Η άνιση υποχρέωση των μη συστημικών που καλούνται να βρουν το 100% των κεφαλαίων για να μείνουν εν λειτουργία ιδιωτικές και ανεξάρτητες, έναντι των συστημικών που θέλουν μόνο το 10% των κεφαλαίων όχι για να μείνουν ιδιωτικές και ανεξάρτητες αλλά απλά να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ένα γεγονός που δεν έχει αναφερθεί ουδέποτε σε συζητήσεις και δημοσιεύσεις, σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των μη συστημικών τραπεζών:
Εκτός από την άνιση μεταχείριση, το τελικό κόστος της ανακεφαλαιοποίησης για τον Έλληνα φορολογούμενο θα είναι δυσανάλογο στην περίπτωση που μια μη συστημική τράπεζα που δεν έχει τη βοήθεια του ΤΧΣ και βρίσκει ίσως μόνο το π.χ. 90% των κεφαλαίων που χρειάζεται, αναγκαστεί τελικά είτε να διαλυθεί είτε να προσαρτηθεί σε μια συστημική. Το ενεργητικό της που παραμένει και αλλάζει ιδιοκτήτη δεν παύει να καλεί σε στήριξη για κεφάλαια και η στήριξη των φορολογουμένων θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από μονάχα ένα 10% των κεφαλαίων που της λείπουν.
3) Η απαίτηση για ορισμένη σύνθεση κεφαλαίων διαφορετική για κάθε κατηγορία τράπεζας που είναι 6% σε κύρια βασικά κεφάλαια και 3% σε COCOs για τις συστημικές, σε αντίθεση του συνόλου του 9% για core TIER I κεφάλαια για τις υπόλοιπες.
4) Η καταληκτική προθεσμία συγκέντρωσης κεφαλαίων 30/4/2013 για τις μη συστημικές έναντι ανοχής προς τις συστημικές τράπεζες να συμπληρώσουν έως τότε τις απαιτούμενες αποφάσεις για τις συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά με πραγματική συγκέντρωση κεφαλαίων το Μάιο ίσως και τον Ιούνιο.
Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου για την περάτωση της ανακεφαλαιοποίησης, ο κ. Δαμανάκης αναφέρθηκε σε πρόσφατες συναντήσεις με το υπουργείο Οικονομικών και τη διαβεβαίωση για ανοχή επέκτασης χρόνου συγκεντρώσεως κεφαλαίων, με σκοπό να ισχύσει τελικά το ίδιο χρονοδιάγραμμα για όλες τις τράπεζες.
Πηγή: In.gr