ΓΓΔΕ : Στις 90 μέρες αυξάνεται η περίοδος εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

Την αύξηση από τις 60 στις 90 ημέρες του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί μια ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει τροπολογία που θα κατατεθεί σήμερα Δευτέρα στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Η τροπολογία κρίθηκε ως “επιβεβλημένη» δεδομένου ότι η αδυναμία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να εξετάσει εντός 60 ημερών πλήθος υποθέσεων οδηγούσε σε “σιωπηρή απόρριψη» 1 στις 2 προσφυγές.

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr