Γεωθερμικές έρευνες σε τέσσερις περιοχές ανέλαβε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης υπέγραψε, την Πέμπτη, τις αποφάσεις κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις περιοχές της χώρας.

Αυτές είναι η Λεκάνη Σπερχειού στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, ο Ακροπόταμος στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών & Καβάλας, το Σουσάκι στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής & Κορινθίας και η Ικαρία στην ομώνυμη Περιφερειακή Ενότητα.

Το δικαίωμα έρευνας γεωθερμικού δυναμικού και στις τέσσερις ανωτέρω περιοχές κατακυρώθηκε, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. η οποία, μέσω των προσφορών της αναλαμβάνει την υποχρέωση διενέργειας ερευνητικών εργασιών συνολικού ύψους 62.860.976 ευρώ.