Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου … – Το Βήμα Online

Το Βήμα Online
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2014. Η Aνώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “HELLAS ONLINE” (εφεξής η “Εταιρία»), βάσει του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21), της υπ’ …
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της hellas online από τη Vodafone ΕλλάδoςHpeiros.gr
HOL: Μηδένισαν την συμμετοχή τους Intracom και World Equities …Capital.gr
HOL: Μηδένισαν τα ποσοστά τους οι Intracom και World Equities …BankWars

Και τα 66 άρθρα ειδήσεων Διαβάστε περισσότερα…