«Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας αλληλοσυμπληρώνονται»

Ως έμπρακτη απόδειξη ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, με κύριο αντικείμενο τη διευκόλυνση πρόσβασης σε αγορές…

Source:: Οικονομία από το newsbeast.gr