Διεθνές γραφείο Εργασίας: Η Ελλάδα χρειάζεται μέτρα κατά της … – Το Βήμα Online

Το Βήμα Online
Αυτό επισημάνθηκε στη Γενεύη με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης μιας νέας έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία προειδοποιεί ότι η Ελλάδα θα έρθει αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη κοινωνική κρίση, αν δεν ληφθούν μέτρα για την ανάσχεσή …
Αντίθετο σε αλλαγές στα εργασιακά και στις ομαδικές απολύσεις το ILOΗ Καθημερινή
Παρατεταμένη κοινωνική κρίση στην Ελλάδα “βλέπει» η Διεθνής …AgroNews (Εγγραφή)
Ανεξέλεγκτη κοινωνική κρίση αν δεν ληφθούν μέτραΕλευθερία
Ριζοσπάστης
Και τα 52 άρθρα ειδήσεων Διαβάστε περισσότερα…