Διευκρινίσεις της ΓΓΔΕ για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου φορολογουμένων

Διευκρινίσεις για το πώς η φορολογική διοίκηση θα προβαίνει στον εκτιμώμενο διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης είτε με τη μέθοδο ανάλυσης ρευστότητας, είτε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης παρείχε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr