Εγγυημένες οι καταθέσεις έως το τέλος του 2015

Οι μικρής έκτασης εκροές καταθέσεων που παρατηρούνται τις τελευταίες μέρες, είναι απόρροια της οικονομικής πίεσης που δέχονται οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών και της έλλειψης ρευστότητας σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις.

Αυτό υπογραμμίζουν τραπεζικά στελέχη, και σημειώνουν ότι οι αναλήψεις είναι περιορισμένες, καθώς παρά τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, οι αποταμιευτές αντιδρούν με σύνεση.

Ας σημειωθεί ότι στο πεντάμηνο 2011 οι αναλήψεις ήταν συνολικού ύψους 17,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,8 δισ. ευρώ το Μάιο.

Παράταση
Εν τω μεταξύ, χθες το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015 η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για τις καταθέσεις, με όριο τις 100.000 ευρώ (ανά καταθέτη και ανά τράπεζα) η οποία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Οι καταθέσεις στη χώρα μας προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καθώς σε περίπτωση που «σκάσει» κάποια τράπεζα αποζημιώνει τον καταθέτη με μέγιστο ποσό τις 100.000 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ 2(α) του ν. 3746/2009- ΦΕΚ 27 Α΄ 16/02/2009).

Το ίδιο ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου.

Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

Κοινός λογαριασμός
Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών που έχουν δηλαδή ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση. Και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση που συνδικαιούχος είναι ανήλικο τέκνο, η αποζημίωση εισπράττεται από τον κηδεμόνα του.

Αν υπάρξει πρόβλημα το ΤΕΚΕ προχωρεί σε αποζημιώσεις κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του, που στο τέλος του 2010 ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι πόροι που διαχειρίζεται ανέρχονται σε 2,97 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ που προέρχονται από τακτικούς πόρους δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους, οι υπόλοιπες τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Η συμπληρωματική εισφορά πάντως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς.