Εγκύκλιος Σαββαΐδου για την απόδειξη της φορολογικής κατοικίας

Με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στην Ελλάδα θα φορολογούνται τα εισοδήματα που αποκτά φορολογούμενος από πηγές Ελλάδας, στην περίπτωση που είναι φορολογικός κάτοικος κράτους με το οποίο δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος.

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr