Εκδήλωση για πρόγραμμα “Εξωστρέφεια” από ΟΠΕ και ΠΣΕ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου – ΟΠΕ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΠΣΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 στο κτίριο του ΟΠΕ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του προγράμματος και η ανάπτυξη των βέλτιστων τρόπων αξιοποίησης του με στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας και της προβολής παγκοσμίως των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Πληροφορίες για τον οδηγό εξωστρέφειας στο τηλ. 2117158150 fax 2118009404 email: info@acploes.com ή στα site των αρμοδείων φορέων 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, θα παρουσιάσει το προτεινόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού για το 2014, το οποίο περιέχει στοχευμένες προτάσεις διεθνών δράσεων σε αγορές – στόχους.

Να σημειωθεί ότι όλες οι προτεινόμενες δράσεις του επιχειρησιακού πλάνου του ΟΠΕ για το 2014 μπορούν να ενταχθούν στις προτάσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ», και οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της προβολής τους στο εξωτερικό μέσω συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Πληροφορίες για τον οδηγό εξωστρέφειας στο τηλ. 2117158150 fax 2118009404 email: info@acploes.com ή στα site των αρμοδείων φορέων