Ενέκρινε το Ecofin τη δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής για τις τραπεζες

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) ενέκριναν τη δημιουργία ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, κάνοντας έτσι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.Την ικανοποιήση τους έσπευσαν να εκφράζουν ο πρόεδρος της Κομισιόν και ο Επίτροπος Μ.Μπαρνιέ. Την ετοιμότητα της Επιτροπής να βοηθήσει την ΕΚΤ, ώστε ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από τον επόμενο χρόνο εξέφρασε ο Μπαρόζο. Πρόσθεσε δε ότι επείγει να ετοιμαστεί και το κοινό ταμείο εκκαθάρισης προβληματικών τραπεζών, ο δεύτερος πυλώνας της τραπεζικής ένωσης.

Σε ό,τι αφορά όμως τον δεύτερο πυλώνα, την ίδια στιγμή το Βερολίνο βάζει νέα εμπόδια, με τον Σόιμπλε να δηλώνει ότι χρειάζεται αλλαγή της γερμανικής νομοθεσίας για να μπορέσει το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης να δώσει απευθείας βοήθεια στις τράπεζες.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θα αποτελείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική λειτουργία του Ενιαίου Μηχανισμού.

Θα καλύπτει την Ευρωζώνη, καθώς και όσες χώρες εκτός της Ευρωζώνης επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Όπως ανακοίνωσε το Ecofin, η ΕΚΤ θα έχει την άμεση εποπτεία των 6.000 τραπεζών της Ευρωζώνης, αν και με διαφοροποιημένο τρόπο και σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Η ΕΚΤ αναμένεται να αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τις τράπεζες με ενεργητικό πάνω από 30 δισ. ευρώ ή που αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ της χώρας τους ή που έχουν ζητήσει ή έχουν λάβει άμεση βοήθεια από τον EFSF.

Σε ο,τι αφορά τις τρέπεζες με μικρότερη συστημική βαρύτητα η EKT θα επιβλέπει την εποπτεία τους από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να εποπτεύσει απευθείας μια ή περισσότερες από τις τράπεζες αυτές.

Οι υπουργοί Οικονομικών σημειώνουν ότι τα καθήκοντα της ΕΚΤ στη νομισματική πολιτική θα διαχωριστούν από τα νέα εποπτικά καθήκοντα της κεντρικής τράπεζας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των στόχων νομισματικής πολιτικής και της προληπτικής εποπτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα εποπτικό συμβούλιο, αρμόδιο για την προετοιμασία των εποπτικών καθηκόντων θα συσταθεί εντός της ΕΚΤ. Η διοικητική δομή της ΕΚΤ θα αποτελείται από ένα ξεχωριστό Εποπτικό Συμβούλιο με οργανωτική επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και ένα πάνελ για την επίλυση των διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των εθνικών αρχών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μπαρόζο: το πρώτο βήμα έγινε

«Είναι θετικό νέο ότι το Συμβούλιο έδωσε την τελική έγκριση για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), τον πρώτο πυλώνα της τραπεζικής μας ένωσης. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο με τις εντατικές προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να διασφαλίσει ότι ο SSM θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον επόμενο χρόνο. Τώρα επείγει να ετοιμάσουμε και τον δεύτερο πυλώνα, με μια συμφωνία στον ενιαίο μηχανισμό και στο κοινό ταμείο εκκαθάρισης και τους κοινούς κανονισμούς για τα εργαλεία εκκαθάρισης των τραπεζών και τις εγγυήσεις των καταθέσεων» ανέφερε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζ.Μπαρόζο.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Επίτροπος Μ.Μπαρνιέ τόνισε ότι αρχίζει μια νέα εποχή για την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών. «Σήμερα γράψαμε ιστορία» τόνισε.

Πρόσθεσε όμως πως δεν αρκεί η καλύτερη εποπτεία του τραπεζικού τομέα, λέγοντας πως μια τραπεζική ένωση χρειάζεται και δράσεις για την αναδιάρθρωση των προβληματικών τραπεζών.

«Αυτός είναι ο λόγος που ο εποπτικός μηχανισμός πρέπει να συμπληρωθεί με ένα ευρωπαϊκό σύστημα εκκαθάρισης για όλες τις χώρες που μετέχουν στην τραπεζική ένωση» υπογράμμισε.

Πηγή: In.gr