Ενδογερμανική κόντρα για τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ

Κόντρα και εντός της Γερμανίας προκαλούν τα κινδυνολογικά σενάρια περί πιθανής εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων άλλωστε τροφοδοτούνται από γερμανικούς κύκλους.