Εντάσεις στο εσωτερικό της τρόικας αποκαλύπτει έκθεση του ΔΝΤ

 Aθήνα
Εντάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της τρόικας αποκαλύπτει έκθεση του ΔΝΤ, που παρουσιάζει το Bloomberg. Η έκθεση, η οποία εξετάζει τα προγράμματα βοήθειας του ΔΝΤ από το 2002 έως τον Σεπτέμβριο του 2011, αποκαλύπτει περιορισμούς στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης που σχετίζονται με τη δομή της Ευρωζώνης.
Το Ταμείο στην έκθεση υπογραμμίζει πως ο συντονισμός του με τις υπηρεσίες της Ευρωζώνης λειτούργησε καλά και βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά παρ’ όλα αυτά υφίσταται ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στο σχεδιασμό του Ταμείου και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Χαρακτηριστικά το ΔΝΤ αναφέρει πως οι θεσμικοί περιορισμοί στην Ευρωζώνη περιστασιακά περιόριζαν τις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής που θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί ανά περιπτώσεις από το ΔΝΤ κάτι που ίσχυσε ιδίως στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Όπως τονίζεται, υπερεθνικοί περιφερειακοί οργανισμοί, όπως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή η ΕΚΤ παίζουν συχνά κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του κάθε προγράμματος. Ενδεικτικά εξασφαλίζουν ένα μεγάλο μέρος των πακέτων χρηματοδότησης και τους καλύτερους δυνατούς όρους (η ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της τραπεζικής ρευστότητας).

Στην ίδια έκθεση το ΔΝΤ αναφέρει πως σε ορισμένα προγράμματα όπως της Ελλάδας η επιτυχής επίλυση της κρίσης απαιτεί σημαντικές περικοπές των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών τομέων καθώς και μειώσεις στους πραγματικούς μισθούς.

Ωστόσο, σημειώνει πως οι περικοπές αυτές που είναι οδυνηρές για πολλούς θα μπορούσαν σε όλα τα προγράμματα να είχαν επικεντρωθεί περισσότερο στην προστασία ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

Πηγή: in.gr