Εντυπο Ε9: Πώς υποβάλλεται από ανήλικα τέκνα και συζύγους

Διευκρινίσεις για τις διορθώσεις στις δηλώσεις Ε9 από συζύγους και ανήλικα τέκνα από την ΓΓΔΕ, μετά τη σύγχυση που προκάλεσαν οι οδηγίες της ΓΓΠΣ. Δείτε ολόκληρο το αναλυτικό «εγχειρίδιο» της ΓΓΔΕ για τις δηλώσεις.

Εξασφαλίστε την περιουσία σας

Σύγχυση στους φορολογούμενους έχουν προκαλέσει οι οδηγίες της ΓΓΠΣ αναφορικά με τον τρόπο που υποβάλλεται το Ε9 από ανήλικα τέκνα.

Στις οδηγίες αναφέρεται ότι «η δήλωση στοιχείων ακινήτων του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης» γεγονός που σημαίνει ότι το ανήλικο τέκνο θα πρέπει να εκδώσει ΑΦΜ και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Παρ’ όλα αυτά, πηγές της ΓΓΔΕ διευκρινίζουν ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση (έως τις 19 Δεκεμβρίου οπότε γίνονται διορθώσεις στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων), τα περιουσιακά στοιχεία ανήλικων τέκνων μπορούν να δηλωθούν μέσω των κωδικών πρόσβασης των γονέων τους.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet, υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της, εφόσον υπάρχει έγγαμη σχέση στο μητρώο του taxis.

Kατά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται οθόνη στην οποία εμφανίζεται και ο ΑΦΜ της συζύγου, προκειμένου να διαχειριστεί την περιουσιακή της εικόνα.

Από την ημερομηνία όμως που είτε η σύζυγος αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, είτε δηλωθεί διακοπή ή διάστασης της έγγαμης σχέσης στο μητρώο του taxis, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.

 

* Ο νέος χρηστικός οδηγός για την ορθή υποβολή του Ε9 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.