Επαγγελματικές μισθώσεις δύο ταχυτήτων (ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ)

Την πλήρη κατάργηση των θεσμικών διατάξεων που προστατεύουν τους ενοικιαστές καταστημάτων και γραφείων ζητά η τρόικα από το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι των δανειστών θεωρούν ότι το ισχύον νομικό καθεστώς που προβλέπει την ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης επαγγελματικών ακινήτων στα 12 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για άλλα τέσσερα εμποδίζει την είσοδο επενδυτών στην αγορά και την ενοικίαση με χαμηλότερες τιμές καταστημάτων και γραφείων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τα χαμηλόβαθμα στελέχη της τρόικας φέρεται να έριξε νέα πρόταση για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές μισθώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες πρότεινε τη διαμόρφωση πλαισίου δύο ταχυτήτων:

Η πρώτη ταχύτητα θα αφορά τα υψηλά μισθώματα, για τα οποία οι συμβάσεις θα είναι ελεύθερες, δηλαδή θα ισχύει ό,τι συμφωνούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καταστημάτων και γραφείων. Μάλιστα το υπουργείο πρότεινε να καθοριστεί και σχετικό όριο, το οποίο μπορεί να είναι και τα 50.000 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή από το ύψος αυτό και πάνω να μην υπάρχει ελάχιστη χρονική διάρκεια. Η δεύτερη ταχύτητα θα αφορά τα μισθώματα από το προαναφερόμενο όριο και κάτω. Οι συμβάσεις για αυτά τα ενοίκια θα έχουν υποχρεωτική ισχύ. Γι’ αυτές θα μπορεί να είναι τα έξι χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλα έξι χρόνια. Το υπουργείο Ανάπτυξης με την πρόταση αυτή προσπαθεί επίσης να ισορροπήσει και ανάμεσα στα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων και των εμπόρων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ