Επιστροφή στην κερδοφορία για την Εθνική Τράπεζα

Την επαναφορά της στην κερδοφορία πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το πρώτο τρίμηνο του 2013 καταγράφοντας καθαρά κέρδη ύψους 186εκ ευρώ, από ζημιές 265εκ ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η συνεισφορά της Finansbank με κέρδη ύψους 155εκ ευρώ, και του δικτύου των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης με 13εκ ευρώ.

«Τις επόμενες ημέρες η Εθνική θα φτάσει σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, το εγχείρημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών, που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να επιτελεί τον κομβικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία, όπως αποδεδειγμένα τον έχει επιτελέσει κατά τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής. Η τράπεζα συλλογικά, συνειδητά και υπεύθυνα σχεδιάζει το αύριο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σημειώνοντας πως:

»H Εθνική συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της και του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην παραγωγικότητα μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα κατά περίπου 25% από την αρχή της κρίσης, και είναι σε θέση να ανακοινώσει πρωτοβουλίες για επιπλέον σημαντικές περικοπές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ:

Ο pro-forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται σε 9,3%.

Οι καταθέσεις σημείωσαν ετήσια αύξηση 5%, με σημαντική εισροή εγχώριων καταθέσεων μετά τον Ιούνιο του 2012 της τάξης των 3,3δισ ευρώ.

Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, υπήρξε μείωση των προβλέψεων στην Ελλάδα στα 318εκ ευρώ (από419εκ το α’ τρίμηνο 2012), λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών. Το ποσοστό κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις του Ομίλου διατηρήθηκε στο 54%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 95% (από 105%), και ο δείκτης καθυστερήσεων σε 19,8% για τον Όμιλο και 24,3% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο.

Πηγή: Imerisia.gr