ΕΣΤΙΑ: Hλεκτρονική πλατφόρμα για τη ακίνητη περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων από το Υπουργείο Εργασίας

ikaΣτο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Εστία», που θα συγκεντρώνει, για πρώτη φόρα, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο υπουργός κ. Γιάννης Βρούτσης απέστειλε σήμερα επείγουσα εγκύκλιο στους διοικητές όλων των ταμείων και των φορέων με την οποία τους καλεί να εντείνουν τις προσπάθειες τους ώστε να καλυφθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες καθώς το νέο σύστημα θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική  Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας – Σύστημα Αριάδνη», θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία θα αποτυπώνεται το σύνολο της ιδιόκτητης και μισθωμένης ακίνητης περιουσίας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ιδιόκτητα ακίνητα, εκμισθωμένα, ενοικιαζόμενα, κενά).  Παράλληλα – και εδώ έγκειται η καινοτομία της νέας ηλεκτρονικής βάσης ως δυναμικό πεδίο δεδομένων – προβλέφθηκε ρητά η υποχρέωση του συνόλου των φορέων του Υπουργείου να την ενημερώνουν εντός μηνός για κάθε μεταβολή που αφορά στην παραπάνω ακίνητη περιουσία, αναρτώντας και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. διακηρύξεις μίσθωσης, ανάθεσης εργολαβιών, κ.λπ.).

Συνεπώς, η προσβάσιμη από κάθε πολίτη πληροφόρηση για την ακίνητη περιουσία των φορέων εποπτείας του Υπουργείου θα είναι εξαντλητική, λεπτομερής και διαρκώς επικαιροποιούμενη. Μεταξύ δε των σημαντικότερων στοιχείων που θα εμφανίζονται, περιλαμβάνεται η θέση του ακινήτου με εντοπισμό στο χάρτη και φωτογραφίες, η έκταση του ακινήτου και του οικοπέδου, ο φορέας ιδιοκτησίας και η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί, η κατάσταση των ακινήτων (ιδιόκτητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ενοικιαζόμενα από ή σε τρίτους, κενά), η αντικειμενική αξία, ο τυχόν χαρακτηρισμός (π.χ. διατηρητέο), η χρονολογία κατασκευής κ.λπ.

Με την ηλεκτρονική αυτή βάση «ΕΣΤΙΑ» επιτυγχάνεται, καταρχήν, η αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των φορέων του, μέσω της ορθολογικής και συντονισμένης παρακολούθησης, της εξοικονόμησης δαπανών, της ευρύτερης δημοσιότητας και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος τρίτων. Κυριότερα όμως, εκπληρώνεται η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να διαμορφώνει ένα περιβάλλον εύκολης πρόσβασης, ελέγχου της διοίκησης και πλήρους διαφάνειας, αφού κάθε εργαζόμενος, κάθε συνταξιούχος και κάθε πολίτης θα γνωρίζει με ακρίβεια τόσο την ακίνητη περιουσία των φορέων εποπτείας του Υπουργείου –σήμερα τα ακίνητα που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) – όσο και κάθε αλλαγή που θα συντελείται σε αυτή. Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η δημιουργία και άρτια λειτουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας συνιστά θεσμική τομή στην οργανωτική ανασυγκρότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.