ΕΥΔΑΠ: Αύξηση τζίρου το 2020Στα 330,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 2020, από 323,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.     


Η εταιρία εμφανίζει ζημιές ύψους 66,1 εκατ. ευρώ λόγω προβλέψεων προς το δημόσιο.

Παράλληλα, προχωρά σε χρηματική διανομή στους μετόχους (μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου), ύψους 50 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι πέρυσι η εταιρία είχε μοιράσει 40,47 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,38 ευρώ ανά μετοχή.  


 Source link