Ζημία-μαμούθ 4,4 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η JPMorgan

Νέα Υόρκη
Η JPMorgan Chase & Co, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα από πλευράς στοιχείων ενεργητικού, ανακοίνωσε κέρδη β’ τριμήνου χαμηλότερα του αναμενομένου εξαιτίας ζημίας προ φόρων τεραστίων διαστάσεων, ως αποτέλεσμα πράξεων του γραφείου της στο Λονδίνο στην αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Το χαρτοφυλάκιο παραγώγων της τράπεζας κατέγραψε ζημία 4,4 δισ. δολάρια προ φόρων, σημαντικά αυξημένη έναντι των 2 δισ. δολαρίων που είχαν ανακοινωθεί στις 10 Μαΐου, ανακοίνωσε το πιστωτικό ίδρυμα.

Τα καθαρά έσοδα της για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,96 δισ. δολάρια, ή 1,21 δολάριο ανά μετοχή -έναντι 5,43 δισ. δολάρια ή 1,27 δολάριο ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα για αμφότερες τις περιόδους περιείχαν ειδικές προβλέψεις.

Πηγή: in.gr