Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιβεβαίωση φορολογικών δεδομένων

Πρόσβαση σε στοιχεία των φορολογουμένων και σε πληροφορίες σχετικές με τις οικονομικές του συναλλαγές θα αποκτήσουν οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω ειδικής πλατφόρμας λογισμικού που αναπτύσσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Στόχος η ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, καθώς και δεδομένων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services).

Με τον τρόπο αυτό φορολογούμενοι με υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου δεν θα μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα και παραστατικά εάν έχουν καταστεί υπερήμεροι, ενώ θα εντοπίζονται σε μηδενικό χρόνο οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς που έχουν εκκρεμείς οφειλές ή δεν ακολουθούν σύννομες διαδικασίες στις συναλλαγές τους.

Το σύστημα που θα κοστίσει 1 εκατ. ευρώ θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στα μέσα του 2013.

Μεταξύ άλλων θα επιτρέπει στην ΓΓΠΣ να λαμβάνει ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά και στοιχεία αποδείξεων λιανικής από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για περαιτέρω επεξεργασία, θα επιτρέπει την εύρεση γενικών στοιχείων επιχείρησης, την εύρεση συσχετιζόμενων ΑΦΜ, την εύρεση δραστηριοτήτων επιχείρησης, την εύρεση στοιχείων εγκατάστασης επιχείρησης και την απόδοση νέου ΑΦΜ επιχείρησης.

Αναλυτικά, η υπηρεσία θα παρέχει και θα υποδέχεται:

-Στοιχεία οχημάτων ανά ιδιοκτήτη με βάση δοσμένο ΑΦΜ.

-Στοιχεία ακινήτων (Περιουσιολογίου) με βάση δοσμένο ΑΦΜ ιδιοκτήτη.

-Στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικής που έχουν καταχωρηθεί στη μερίδα που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

-Στοιχεία γραμμών χρηματικού καταλόγου, για τη βεβαίωση εσόδων και την είσπραξη από τις ΔΟΥ οφειλών για λογαριασμό τρίτων.

-Στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας πολιτών τα οποία διατίθενται από τους φορείς ασφαλίσεως.

-Πλήρη στοιχεία ενός οχήματος που ταξινομήθηκε λαμβάνοντας άδεια κυκλοφορίας από τις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε συσχέτιση με τα στοιχεία του πιστοποιητικού εκτελωνισμού που είχε εκδοθεί για το όχημα.

-Στοιχεία των εκδοθέντων τιμολογίων στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες θα αιτούνται να λάβουν τα εν λόγω παραστατικά από συγκεκριμένες επιχειρήσεις (τα οποία εκδίδονται για τις συναλλαγές επιχείρησης προς επιχείρηση, επιχείρησης προς-δημόσιο (και αντίστροφα), δημόσιο προς δημόσιο, καθώς και τα δελτία αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση των αγαθών, για τη διενέργεια αυτοματοποιημένων ελέγχων και διασταυρώσεων).

-Στοιχεία των εκδοθέντων τιμολογίων στις περιπτώσεις «αυθόρμητης» αποστολής τους από τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ή λαμβάνουν τα εν λόγω παραστατικά.

-Στοιχεία των εκδοθέντων δελτίων αποστολής από τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ή λαμβάνουν τα εν λόγω παραστατικά.

-Στοιχεία των αποδείξεων λιανικής πώλησης είτε από τις επιχειρήσεις που τις εκδίδουν είτε από τους πολίτες που τις λαμβάνουν.