Η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ καλύπτει υποχρεώσεις του παρελθόντος, λέει ο Π. Καρβούνης

Aθήνα

Τις έντονες αντιδράσεις ορισμένων κυβερνήσεων έχει προκαλέσει η πρόταση της Κομισιόν για την αύξηση κατά 6,8% του κοινοτικού προϋπολογισμού του 2013.

Η Κομισιόν επιμένει ότι η αύξηση είναι απαραίτητη για να καλυφθούν ειλημμένες δεσμεύσεις δαπανών της ΕΕ.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται πως υπάρχει ο κίνδυνος, σε περιόδους που τα μέλη ιδιαίτερα της Ευρωζώνης πιέζονται για μέτρα λιτότητας, η ενίσχυση να στείλει λανθασμένο μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις.

«Κάποιες κυβερνήσεις ανησυχούν πως η προτεινόμενη αύξηση μπορεί να ερμηνευθεί με λανθασμένο τρόπο» αναφέρεται στα πρακτικά σχετικής συνεδρίασης της Κομισιόν, σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει στο Reuters τις προηγούμενες ημέρες.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα, Πάνος Καρβούνης, εξηγεί, υπό τη μορφή ερωταπαντήσεων, ότι η αύξηση των πληρωμών οφείλεται στην κάλυψη υποχρεώσεων του παρελθόντος, ενώ υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα χρήματα που κατατίθενται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επιστρέφονται στα κράτη-μέλη, καθώς μόνο 5 στα 100 ευρώ χρησιμοποιούνται για διοικητικές δαπάνες.

Ακόμα, επισημαίνει ότι ένας υψηλότερος προϋπολογισμός αποδίδει και μεγαλύτερα ποσά στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών, παράμετρος που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, που τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται να υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης και απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, σημειώνει ότι επικεντρώνεται στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η χρηματοδότηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική θα ανέλθει στα 435,5 δισ. ευρώ και για την Πολιτική Συνοχής τα 376 δισ. ευρώ, δύο τομείς ιδιαίτερα σημαντικοί για τη χώρα μας και την έξοδο από την κρίση.

– Κύριε Καρβούνη, πώς σχολιάζετε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013, που υποβλήθηκε στις 25 Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της ΕΕ: Επιτρέπει τη χρηματοδότηση όλων των πολιτικών της ΕΕ, όπως π.χ. αυτές που στοχεύουν στη διατηρήσιμη ανάπτυξη ή τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Για το 2013, το σχέδιο προϋπολογισμού δίνει μεγάλη έμφαση στο συνδυασμό δημοσιονομικής εξυγίανσης και επενδύσεων που θα φέρουν μελλοντική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για την εξοικονόμηση και την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Τα κονδύλια για προγράμματα που δεν παρουσιάζουν απτά αποτελέσματα έχουν περικοπεί, ενώ προβλέπεται και μείωση του προσωπικού κατά 1%. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 περιορίζει τις μελλοντικές δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη.

– Πώς εξηγείτε την αύξηση των πληρωμών κατά 6,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012; Χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που συμβάλλουν με μεγαλύτερο ποσοστό, καταλόγισαν στην Επιτροπή «υποκρισία», καθώς αυξάνει τον προϋπολογισμό της την ώρα που επιβάλλει όρους λιτότητας στους Ευρωπαίους.

Πράγματι, υπήρξαν αντιδράσεις από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι οι πληρωμές αυτές αφορούν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο παρελθόν και οι οποίες θα πρέπει τώρα να αποπληρωθούν, καθώς το 2013 αποτελεί το τελευταίο έτος της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, που ξεκίνησε το 2007.

Σε αυτήν την περίοδο, η ΕΕ χρηματοδότησε επενδύσεις και την κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ευρώπη, τα οποία καλείται τώρα να αποπληρώσει. Επιπλέον, οι προϋπολογισμοί που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν κατώτεροι από τις προτάσεις της Επιτροπής, γεγονός που δημιούργησε έναν όγκο μη εξοφληθέντων λογαριασμών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καλυφθούν λόγω έλλειψης κονδυλίων. Αυτές οι υποχρεώσεις του παρελθόντος, λοιπόν, εξηγούν την αύξηση των πληρωμών κατά 6,8%.

Επιτρέψτε μου, όμως, να υπογραμμίσω ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πάντα ισοσκελισμένος, συνεπώς δεν μπορεί να παρουσιάσει ποτέ έλλειμμα.

Επιπλέον, θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμα: Τα περισσότερα χρήματα που κατατίθενται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επιστρέφουν στα κράτη-μέλη, καθώς μόνο 5 στα 100 ευρώ χρησιμοποιούνται για διοικητικές δαπάνες. Η Ένωση, μέσω των κονδυλίων της, χρηματοδοτεί έργα και υλοποιεί δράσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένας υψηλότερος προϋπολογισμός αποδίδει και μεγαλύτερα ποσά στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών.

Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται να υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης και απασχόλησης. Ιδιαίτερα για τους νέους.

Και τι προβλέπεται μετά το 2013, οπότε και λήγει η τρέχουσα δημοσιονομική περίοδος, όπως αναφέρατε;

Το 2014 ξεκινάει η νέα περίοδος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια. Η περίοδος 2014-2020 εστιάζεται στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με σκοπό τη δημιουργία μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρω τη χρηματοδότηση ύψους 435,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 376 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική συνοχή, τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για χώρες όπως η Ελλάδα και στους οποίους αναμένεται να ευνοηθεί τα μέγιστα η χώρα μας.

Υπ’ αυτή την έννοια, ο προϋπολογισμός προσφέρει όλα τα μέσα για επενδύσεις στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μπορεί να λειτουργήσει ως πακέτο χρηματοδότησης, που θα βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από την κρίση.

Πηγή: In.gr