Η ΕΚΤ μπορεί να εξετάσει αγορές κρατικών ομολόγων στις αρχές του 2015

Image

Σύμφωνα με έρευνα της ολλανδικής τράπεζας ABN Amro, η Ελλάδα είναι μιας από τις χώρες που μπορούν να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τυχόν αγορές κρατικών χρεογράφων από την ΕΚΤ. Οφέλη μπορούν να έχουν επίσης η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ενώ ζημιωμένες μπορούν να βγουν Ιταλία, Αυστρία και Ιρλανδία.

Διαβάστε περισσότερα…