Η Ευρωζώνη παραμένει ευάλωτη σε νέες εντάσεις εκτιμά ο ΟΟΣΑ

Αθήνα
Η ανάκαμψη των μεγαλύτερων αναπτυγμένων οικονομιών ενισχύθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 και ο ρυθμός ανάπτυξής τους αναμένεται να διατηρηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναφέρει η ενδιάμεση έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Interim Economic Assessment), η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται με ενθαρρυντικούς ρυθμούς στη Βόρειο Αμερική, την Ιαπωνία και τη Βρετανία, ενώ η Ευρωζώνη ως σύνολο δεν βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Ωστόσο, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε πολλές μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες.

Αν και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα φαίνεται να έχει περάσει το κατώτερο επίπεδο, η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές -εν μέρει λόγω της συζήτησης για τον περιορισμό των μέτρων νομισματικής χαλάρωσης στις ΗΠΑ- τονίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αριθμός αναδυόμενων οικονομιών, ιδιαίτερα εκείνων με υψηλά ελλείμματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους.

Η επιβράδυνση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες σημαίνει ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχίσει να είναι νωχελική, σημειώνει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι δεν έχει εξασφαλισθεί ακόμη σταθερά η βιώσιμη ανάκαμψη των οικονομιών των χωρών-μελών του.

«Είναι αναγκαίο», προσθέτει, «να συνεχισθεί η ενίσχυση της ζήτησης, ακόμη και μέσω μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι εκτροχιασμού της ανάκαμψης.

Εν τω μεταξύ, τόσο οι αναπτυγμένες όσο και οι αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης στο μέλλον. Για το λόγο αυτό είναι κρίσιμο να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, φέρνουν ισορροπία στην παγκόσμια οικονομία και μειώνουν τα διαρθρωτικά εμπόδια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Η Ευρωζώνη παραμένει ευάλωτη σε νέες οικονομικές και τραπεζικές εντάσεις καθώς και εντάσεις σχετικές με το δημόσιο χρέος» τονίζει ο Οργανισμός και προσθέτει:

«Πολλές τράπεζες της Ευρωζώνης είναι ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένες και επιβαρύνονται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

» Η πρόσφατη πρόοδος προς την κατεύθυνση μία κοινής εποπτείας και νέων ρυθμίσεων για την εξυγίανση και εκκαθάριση των τραπεζών θα βοηθήσουν, αλλά απαιτούνται μέτρα για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία του ελέγχου του ενεργητικού και των ασκήσεων αντοχής τους που θα γίνουν τον επόμενο χρόνο και για να προσφερθεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.»

Πηγή: in.gr