Η Μόσχα αναχρηματοδοτεί τα δάνεια σε συνάλλαγμα μεγάλων επιχειρήσεών της

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί δάνεια σε δολάρια ή ευρώ στις μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, για να μπορέσουν να αναχρηματοδοτήσουν τον εξωτερικό δανεισμό τους. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι το κράτος θα αναλάβει ουσιαστικά τον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων αυτών, η αξία των οποίων σε ρούβλια έχει εκτιναχθεί, λόγω της μεγάλης υποτίμησης του ρωσικού νομίσματος φέτος.

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr