«Θωράκιση» του ΤΕΚΕ με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

Αν και το νομοσχέδιο με το οποίο θα μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ (Bank Recovery Resolution Directive – BRRD) για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων είναι σχεδόν έτοιμο, το υπουργείο Οικονομικών δεν προλαβαίνει να το καταθέσει εγκαίρως για ψήφιση στη Βουλή. Στη βάση αυτή, στο σημερινό σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) να παρεμβαίνει με αποτελεσματικότητα για την εξυγίανση τραπεζών.

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr