Και οι ιδιώτες πάροχοι ρεύματος μπαίνουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ανοίγει ο δρόμος και για τους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος να μπουν και αυτοί, εκτός από τη ΔΕΗ, στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ενώ ταυτόχρονα απλοποιείται το φθηνό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναγνωρίζει την ανάγκη απλοποίησης της δομής τόσο του ΚΟΤ όσο και του τιμολογίου που ισχύει για τους πολύτεκνους (το οποίο σήμερα παρέχει μόνο η ΔΕΗ λόγω της πολυπλοκότητάς του).

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση τόσο της πάγιας χρέωσης όσο και της διαφοροποίησης της χρέωσης, ανάλογα με την παροχή ή την κατανάλωση.

Η επιπλέον απλοποίηση θα αφορούσε την έγκριση από το ΥΠΕΚΑ όχι πλέον του τιμοκαταλόγου που εφαρμόζεται στους δικαιούχους των τιμολογίων αυτών, αλλά της απλής επιδότησης στα δημοσιευμένα οικιακά τιμολόγια του κάθε προμηθευτή.

Η ΡΑΕ ετοίμασε σειρά προτάσεων και για επέκταση του φθηνότερου κατά 20-30% τιμολογίου προς «μη έχοντες», δηλαδή άτομα με χαμηλό εισόδημα, ανέργους και πολύτεκνους.

Το ΚΟΤ, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2011, αλλά όχι χωρίς δυσκολίες.

Το κυρίαρχο πρόβλημα για τον προμηθευτή που σήμερα είναι μόνον η ΔΕΗ, είναι το πώς θα καλυφτεί το κόστος παροχής, αφού ναι μεν, το κόστος του ΚΟΤ εντάχθηκε στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), (δηλαδή το αντάλλαγμα προς όσους παρέχουν ΚΟΤ καταβάλλεται μέσω της αποζημίωσης για τις ΥΚΩ) ωστόσο ακόμη δεν έχει καθοριστεί η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού του, συνεπώς οι ιδιώτες δεν έχουν κανένα κίνητρο να το παρέχουν.

Επίσης, η αποζημίωση για την παροχή Κοινωνικού Τιμολογίου που δίνει το 2011 ο προμηθευτής, θα καταβληθεί το 2012, δηλαδή ο προμηθευτής χρηματοδοτεί την έκπτωση στο ΚΟΤ, σε εποχή μεγάλης έλλειψης ρευστότητας.

Η ΡΑΕ προτείνει ταυτόχρονη αποζημίωση προς τους προμηθευτές του Κοινωνικού Τιμολογίου με την παροχή.

Επίσης η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί δικαιότερο όλοι οι προμηθευτές Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (και όχι μόνον του ΚΟΤ) να εισπράττουν την αποζημίωση που τους αναλογεί την ίδια χρονιά που επιβαρύνονται με το κόστος παροχής τους.

Επειδή, δε, το κόστος είναι μεγάλο (γύρω στα 450 εκ. ευρώ ετησίως), προτείνεται ο επιμερισμός του απολογιστικού κόστους να γίνει σταδιακά, σε βάθος 5 ετών.