Καμία σύνταξη χωρίς τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ συζύγου!

Καμία σύνταξη που έχει “βγει”από την 1 Μαρτίου και μετά δεν θα χορηγείται αν δεν αναγράφεται στη συνταξιοδοτική απόφαση ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του ή της συζύγου για έγγαμους.

Τη νέα υποχρέωση – που δημιουργεί προβλήματα για όσες αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί από το Μάρτιο και μετά – προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.4.2013) όπου ορίζεται “η υποχρεωτική αναγραφή, με ευθύνη του αρμόδιου διευθυντή, στις αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδίδονται από 1.3.2013 και εξής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) τόσο του/της δικαιούχου της σύνταξης όσο και του/της συζύγου, εφόσον ο/η δικαιούχος είναι έγγαμος/η”.

“Η έλλειψη των στοιχείων αυτών στην απόφαση συνταξιοδότησης συνεπάγεται αδυναμία γνωστοποίησής τους στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και θα έχει ως συνέπεια την αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.” καταλήγει η εγκύκλιος.

Πηγή: In.gr