Κανόνες απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αποφασίζει το Eurogroup

Aθήνα
Τους κανόνες της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, θα αποφασίσουν σήμερα Πέμπτη οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο.
Ειδικότερα, θα αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα μπορεί το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, τo ESM, να επενδύει σε μια τράπεζα για να τη σώσει από χρεοκοπία.
Οι υπουργοί θα θέσουν ακόμα τους κανόνες βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η συνδρομή των εθνικών κυβερνήσεων στις εκάστοτε διασώσεις, ποιες τράπεζες θα είναι επιλέξιμες και με ποιο τρόπο θα επιμερίζεται το κόστος.

«Θα καταλήξουμε σε αποφάσεις για όλες τις πτυχές της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης», είπε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος που συμμετέχει στις προεργασίες του Eurogroup.

Οι ηγέτες της ευρωζώνης θέλουν να μπορεί να γίνεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) μέτοχος σε συστημικές τράπεζες έτσι ώστε να μην φορτώνεται το πλήρες κόστος διάσωσής τους σε ήδη υπερχρεωμένες κυβερνήσεις. Η δυνατότητα μίας τέτοιας απευθείας ανακεφαλαιοποίησης θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις τράπεζες της ευρωζώνης, κάτι που θα τις επιτρέψει να χρηματοδοτούν περισσότερο την πραγματική οικονομία και να τονώσουν την ανάπτυξη.

Οι συζητήσεις του Eurogroup σχετίζονται άμεσα με αυτές που θα ακολουθήσουν την Παρασκευή στο Ecofin, γύρω από ευρύτερη νομοθεσία για τη διάσωση ή κλείσιμο τραπεζών.

Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία εν μέρει επικαλύπτεται με τους κανόνες για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση από τον ESM. Για παράδειγμα θα προβλέπει ποιος θα χάσει χρήματα, και πόσα όταν μία τράπεζα διασώζεται ή οδηγείται σε πτώχευση. Για αυτόν το λόγο, ενώ αναμένεται να επέλθει σήμερα Πέμπτη μία κατ’ αρχήν συμφωνία για τους κανόνες του ESM, η νομική τους μορφή δεν πρόκειται να οριστικοποιηθεί πριν την επικύρωση της κοινοτικής οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υπουργοί θα πρέπει να αποφασίσουν με ποια νομοθεσία θα συμβαδίζουν οι κανόνες του ESM. Οι επιλογές είναι δύο: η μία είναι να συμβαδίζουν με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κρατική βοήθεια, η οποία τίθεται εν ισχύ τον Αύγουστο και προβλέπει να επιβάλλονται ζημίες μόνο σε μετόχους και κατόχους ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Η άλλη επιλογή είναι να συμβαδίζει με την υπό επεξεργασία κοινοτική τραπεζική οδηγία, η οποία επιβάλει ζημίες και σε κατόχους ομολόγων υψηλής διαβάθμισης και ακόμα και σε μεγαλοκαταθέτες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΕΕ, ο ESM θα μπορεί να γίνεται μέτοχος σε συστημικές, υπό διάσωση τράπεζες από το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Η προθεσμία αυτή συμβαδίζει με απόφαση των ηγετών της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει πρώτα να αναλάβει η ΕΚΤ αρμοδιότητες εποπτείας των τραπεζών της ευρωζώνης — κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Το Eurogroup της Πέμπτης θα πρέπει να αποφασίσει ακόμα πόσα ακριβώς κεφάλαια θα μπορεί να διαθέσει ο ESM για τη διάσωση τραπεζών. Οι συνολικοί πόροι του ESM ανέρχονται προς στιγμήν στα 500 δις ευρώ. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, δεν προβλέπεται να μπορούν να διατεθούν για τις τράπεζες περισσότερα από 50-70 δισ. ευρώ.

Οι κανόνες του ESM θα ορίζουν ακόμα ότι για να μπορεί ο μηχανισμός να διοχετεύει πόρους σε μία τράπεζα, το εκάστοτε κράτος θα πρέπει να συνδράμει και αυτό με όσους πόρους χρειάζονται για να φτάνουν τα κεφάλαια Τier 1 στο ελάχιστο όριο του 4,5%.

Το κράτος θα πρέπει να συμβάλει μεταξύ 10% και 20% των συνολικών κεφαλαίων διάσωσης, ακόμα και αν είναι ήδη εξασφαλισμένος ο στόχος του Tier 1. Το ακριβές ποσοστό της κρατικής συμμετοχής θα οριστικοποιηθεί σήμερα στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών. Το Eurogroup θα αποφασίσει ακόμα εάν θα μπορεί το ΕSM να ανακεφαλαιοποιήσει τράπεζες αναδρομικά -ζήτημα κρίσιμο για την Ελλάδα που έχει αναλάβει το πλήρες κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της, ύψους έως 50 δισ. ευρώ.

Πηγή: In.gr