Μείωση 29,7% κατέγραψε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Μείωση 29,7% κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στο δίμηνο κατά 2 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. ευρώ. Μείωση 38% παρουσίασε το Φεβρουάριο του 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και διαμορφώθηκε σε 1,9 δισ. ευρώ, έναντι 3,1 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2010.

Η μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο αντανακλά πρωτίστως τη μεγάλη άνοδο των τρεχουσών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 2,1 δισ. ευρώ και δευτερευόντως τη μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατά 504 εκατ. ευρώ, την αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών (σύνολο) κατά 453 εκατ. ευρώ και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 80 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αύξηση κατά 113 εκατ. ευρώ, η οποία προήλθε από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 921 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων μειώθηκαν κατά 171 εκατ. ευρώ και το εμπορικό έλλειμμα εκτός πλοίων και καυσίμων περιορίστηκε κατά 637 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 15,7%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 8,4%.

H διεύρυνση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 42 εκατ. ευρώ αντανακλά τη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντιστάθμισε τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και την αύξηση των καθαρών πληρωμών για ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι τόσο οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) όσο και οι αντίστοιχες πληρωμές παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 3,2%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 32 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 11,6%, με αποτέλεσμα οι καθαρές πληρωμές για ταξιδιωτικές υπηρεσίες να αυξηθούν κατά 21 εκατ. ευρώ.

Tο έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων  περιορίστηκε κατά 70 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2010, κυρίως επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη μειώθηκαν κατά 6,3%. Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1.358 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 651 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Newsroom ΔΟΛ