Μείωση 4,7% στα τραπεζικά δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο

Στο 4,7% επιταχύνθηκε τον Απρίλιο ο ρυθμνός μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, από 4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνολικά, τον Απρίλιο, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,997 δισ. ευρώ, έναντι 377 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1.514 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2011: θετική καθαρή ροή 212 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -4,7% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε -4,4% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε -11,3% από -4,1% το Μάρτιο του 2012.

Χρηματοδότηση ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 83 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2011: αρνητική καθαρή ροή 191 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Απρίλιος 2012: -6,6%, Μάρτιος 2012: -7,2%).

Χρηματοδότηση ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 399 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Απρίλιο του 2012, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 399 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2011.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να παραμείνει αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (-4,4%).

Πηγή: In.gr