Μόνο για τις αγορά πρώτης κατοικίας με μετρητά ισχύει η κατάργηση του πόθεν έσχες

Η απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από το «πόθεν έσχες» ισχύει µόνο εφόσον γίνεται µε µετρητά και όχι µε δάνειο, όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών που εστάλη στις εφορίες για την ρύθµιση που ψηφίστηκε το 2010.

Πρόκειται για τη ρύθµιση που προβλέπει απαλλαγή από το πόθεν έσχες για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας µε επιφάνεια µέχρι 120 τετραγωνικών µέτρων και αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ.

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές που γίνονται για την εξόφληση δανείου το οποίο έλαβε ο φορολογούµενος για να αγοράσει ή να χτίσει πρώτη κατοικία δεν υπάγονται στην απαλλαγή, καθώς οι δόσεις του στεγαστικού δανείου θεωρούνται τεκµήριο.

Αν η αξία µιας κατοικίας ξεπερνά τα 200.000 ευρώ, παρέχεται απαλλαγή µέχρι το συγκεκριµένο ποσό κι αν η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 120 τ.µ. η απαλλαγή αφορά στη δαπάνη που αντιστοιχεί στην παραπάνω επιφάνεια.

Αν συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, απαλλάσσεται από το πόθεν έσχες το µικρότερο κατά περίπτωση ποσό µεταξύ της δαπάνης έως 200.000 ευρώ και εκείνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια µέχρι 120 τ.µ.