Νέες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Τροποποίηση της εμπορικής και λογιστικής νομοθεσίας

Αθήνα
Στην υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), αλλά και την τροποποίηση της εμπορικής και λογιστικής νομοθεσίας θα προχωρήσει έως τις 31 Ιουλίου 2013 ειδική ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την απόφαση σύστασης της ομάδας εργασίας που υπογράφεται από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη το πόρισμά της ειδικής ομάδας εργασίας θα παραδοθεί στον υπουργό Οικονομικών, στον υφυπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Της ομάδας , προΐσταται ο αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης, (ΟΠΑ), ενώ μετέχουν και οι ακαδημαϊκοί κ.κ. Σάνδρα Κοέν, επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Λογιστικής Πανεπιστημίου Πειραιά και ο κ. Εμμανουήλ Δεδούλης, Λέκτορας Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την επιτροπή συμπληρώνουν υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και ο Ορκωτός Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ. Π. Βρουστούρης.

Newsroom ΔΟΛ