Νέες εκπρόθεσμες τροπολογίες για τράπεζες και ζητήματα φορολογίας

Εκπρόθεσμες τροπολογίες που θα ρυθμίζουν θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τις συνεταιριστικές τράπεζες θα καταθέσει σήμερα, Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο “Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr