«Να αναπροσαρμόζετε τους μισθούς για να αντιμετωπίζετε τις κρίσεις»

Να αντιδρούν στην κρίση “διά της αναπροσαρμογής των μισθών», ώστε να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του ενιαίου νομίσματος, κάλεσε σήμερα τις… Διαβάστε περισσότερα…