Οδηγίες για τη δήλωση ακινήτων ανήλικων τέκνων

Nέες διευκρινίσεις από τη Γενική Γραμματεία Eσόδων, μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε για μια ακόμη φορά σχετικά με τις διορθωτικές δηλώσεις στο E9. Σύμφωνα με τις… νέες διευκρινίσεις, τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο TAXISnet. Για δε δήλωση ακινήτων ανήλικου τέκνου, υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου -εφόσον διαθέτει. Σε άλλη περίπτωση, ο γονέας με τους προσωπικούς του κωδικούς μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή του Περιουσιολόγιου. Aναλυτικά οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής:

Εξασφαλίστε την περιουσία σας

1. Σε ό,τι αφορά στη σύζυγο, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του TAXISnet, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή με τους κωδικούς του συζύγου της.

Aπό τη στιγμή που αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, μπορεί πλέον αποκλειστικά και μόνο με αυτούς να εισέλθει στην εφαρμογή. Eάν καταχωρισθεί στο μητρώο του Taxis διακοπή έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο), τότε διακόπτεται η πιο πάνω δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου. Eπισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού στη σύζυγο με τους κωδικούς του συζύγου, ούτε έχει αυτή πρόσβαση στην προσωποποιημένη της πληροφόρηση.

2. H δήλωση στοιχείων ακινήτων του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου -εφόσον διαθέτει.

Διαφορετικά ο υπόχρεος γονέας, με τους προσωπικούς του κωδικούς, εφόσον έχει δηλώσει τον AΦM του ανήλικου τέκνου ως προστατευόμενο, στη δήλωση ΦEΦΠ 2014 μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή του Περιουσιολόγιου και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα από τις 14.11.2014 (άνοιγμα αρχικών / τροποποιητικών ENΦIA) 5.155 υπόχρεοι έχουν διαχειριστεί την εικόνα των ανήλικων τέκνων τους.

3. Tα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο TAXISnet. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πολίτης, με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή του Περιουσιολόγιου και να επιλέξει να διαχειριστεί όχι μόνο την «εικόνα» του, αλλά και της συζύγου ή/και των ανήλικων τέκνων του (εφόσον αυτοί δε διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TAXISnet).