Οριακή μείωση των δημόσιων εσόδων το πρώτο εξάμηνο

Aθήνα
Οριακή πτώση της τάξεως του 1,65% στα 3,46 δισ. ευρώ σημείωσαν το πρώτο εξάμηνο του έτους τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού, προ μείωσης επιστροφών για το μήνα Ιούνιο, ανήλθαν σε 3,58 δισ. ευρώ και οι επιστροφές διαμορφώθηκαν στα 0,12 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο μήνα, και με βάση τα οριστικά στοιχεία για τον Ιούνιο, οι ΔΟΥ όφειλαν, βάσει στοχοθεσίας, να εισπράξουν 1,97 δισ. ευρώ, ενώ τελικά εισέπραξαν 1,87 δισ. ευρώ, δηλαδή παρατηρήθηκε υστέρηση 5,2% σε σχέση με το στόχο.

Σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις από ΦΠΑ, για το μήνα Ιούνιο παρατηρείται υστέρηση 5,3% σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στις ΔΟΥ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τα έσοδα του Ιουνίου εμφανίζονται μειωμένα τόσο στο σύνολό τους όσο και σε επίπεδο ΔΟΥ, γεγονός που οφείλεται στους εξής λόγους:

· Στη μειωμένη για την περίοδο είσπραξη φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (145 εκατ. ευρώ),

· Στη μειωμένη για την περίοδο εισπρακτική απόδοση του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (60 εκατ. ευρώ),

· Στη μειωμένη για την περίοδο είσπραξη ΦΠΑ (100 εκατ.) και ΕΕΤΗΔΕ (90 εκατ.).

Απόκλιση 5,2% στο εξάμηνο

Σε ό,τι αφορά τα εισπρακτικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, εισπράχτηκαν 11,86 δισ. ευρώ, έναντι στόχου περιόδου 12,51 δισ. ευρώ, δηλαδή υπάρχει απόκλιση της τάξεως 5,2%.

Στον αντίποδα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην εισπραξιμότητα έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Συγκεκριμένα, εισπράχτηκαν 355 εκατ. ευρώ παραπάνω (δηλαδή 1,39 από 1,03 δισ. ευρώ το 2012), ποσό που μεταφράζεται σε βελτίωση της εισπρακτικής αποτελεσματικότητας κατά 34,43% από έτος σε έτος.

Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, όμως κάτι τέτοιο τελικά δεν επιτεύχθηκε εξ αιτίας των παρακάτω ανασταλτικών παραγόντων:

1) Εκτεταμένη αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού η οποία αναμένεται να αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα καθώς αναμένεται να εξορθολογήσει τη λειτουργία του

2) Παρατεταμένη προσδοκία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4152/2013, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί από την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων τον Ιούλιο

3) Δυσμενή οικονομική συγκυρία που εντάθηκε έτι περισσότερο κατά το Α’ εξάμηνο του 2013, από την παρατεταμένη ύφεση και τις διαστάσεις που έχει λάβει η ανεργία.

Σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Ο αγώνας για την επίτευξη των στόχων είσπραξης φόρων είναι εντατικός, δύσκολος και διαρκής. Με την έμπρακτη βοήθεια των πολιτών, θα ξεπεράσουμε ως φορολογικές αρχές της χώρας τα όποια προβλήματα και θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία το βαρυσήμαντο έργο που μας έχει ανατεθεί. Κλειδί στην προσπάθεια αυτή είναι η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης από όλους μας».

Πηγή: Ιn.gr