Οριστικό τέλος για τεκμήρια και αποδείξεις. 13 ανατροπές στους φόρους

Τους τελευταίους μήνες ζωής… μετρούν τα τεκμήρια διαβίωσης και το μέτρο των αποδείξεων. Από την Πρωτοχρονιά του 2014 πέφτουν… οι τίτλοι τέλους. Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 1978 από τον αείμνηστο Αθ. Κανελλόπουλο με στόχο τον προσδιορισμό με τεκμαρτό τρόπο των εισοδημάτων όλων των φορολογουμένων καταργούνται. Την ίδια τύχη θα έχει και το μέτρο συλλογής αποδείξεων για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου που καθιερώθηκε το 2010 με στόχο τη σύλληψη του ΦΠΑ που «κλέβουν» από το Δημόσιο, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που αποφεύγουν συστηματικά να κόβουν αποδείξεις.

Αμερικανική συνταγή
Τα νέα «όπλα» που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής όπως οι φορολογικοί έλεγχοι με την αμερικάνικη συνταγή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο στέλνουν… στον κάλαθο των αχρήστων δυο μέτρα που περισσότερο ταλαιπώρησαν εκατομμύρια φορολογουμένους παρά συνέβαλαν στην αποκάλυψη «κρυφών» εισοδημάτων και στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

Οριστικό τέλος για τεκμήρια και αποδείξεις. 13 ανατροπές στους φόρους

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο απλοποιείται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τις αρχές Ιουνίου, καταργεί τις διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης ούτε για τις αποδείξεις.

Νέες φορολογικές ανατροπές

Οριστικό τέλος για τεκμήρια και αποδείξεις. 13 ανατροπές στους φόρους

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος είναι απλούστερος σε σχέση με τον ισχύοντα φέρνει σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των φυσικών και νομικών προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νομοσχέδιο,, τα βασικά σημεία του οποίου αποκαλύπτει σήμερα η «ΗτΣ»:

Οριστικό τέλος για τεκμήρια και αποδείξεις. 13 ανατροπές στους φόρους
 1. Καθιερώνεται νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις. Με το νέο σύστημα εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές άνω των 800 ευρώ θα διαπιστώσουν από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2014 ότι θα έχουν μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου με αποτέλεσμα τα καθαρά ποσά αποδοχών τους να μειωθούν έως και 20%.
 2. Καταργείται η έκπτωση 1,5% επί του μηνιαίου φόρου που παρακρατείται από τους μισθούς και τις συντάξεις.
 3. Αυξάνεται η προκαταβολή φόρου για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% στο 90% του κύριου φόρου εισοδήματος και για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ από το 80% στο 90% του κύριου φόρου. Για τις νέες Ο.Ε. και Ε.Ε. η προκαταβολή φόρου αυξάνεται από το 27,5% στο 90%, ενώ για τις νέες Α.Ε. και ΕΠΕ ανεβαίνει από το 40% στο 90%. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η προκαταβολή φόρου θα καταβάλλεται σε τρεις τριμηνιαίες δόσεις, μέχρι 31 Ιουλίου, μέχρι 31η Οκτωβρίου και μέχρι 31 Ιανουαρίου, κάθε μία από τις οποίες θα ισούται με το 30% του οφειλόμενου κύριου φόρου, δηλαδή στο σύνολο τους θα φθάνουν στο 90% του κύριου φόρου.
 4. Καταργείται το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους απολυόμενους εργαζόμενους. Οι αποζημιώσεις αυτές θα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών και των συνταξιούχων θα συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, με συνέπεια να επιβαρύνονται πλέον από το πρώτο ευρώ με φόρους που θα φθάνουν μέχρι και το 42%. Σήμερα οι αποζημιώσεις για απολύσεις, απαλλάσσονται του φόρου μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ.
 5. Καθιερώνεται νέο μόνιμο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων όλων των επιχειρήσεων με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
 6. Καταργείται η φορολογική ελάφρυνση για τους νέους επαγγελματίες που καθιερώθηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο και προβλέπει ότι νέοι επιτηδευματίες δικαιούνται μειωμένης κατά 50% φορολόγησης για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματός τους.
 7. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται αυτοτελώς, με συντελεστές 1,5% και 3%, στα εισοδήματα από ακίνητα.
 8. Προσδιορίζονται ρητά οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 9. Καθορίζεται νέο καθεστώς προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
 10. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου του οικονομικού έτους, όμως ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
 11. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν τις αποδοχές τους από μία μόνο πηγή, λόγω της φορολόγησης των εισοδημάτων τους στην πηγή.
 12. Καταργούνται όλες οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται ο προσδιορισμός των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων με βάση τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, λόγω της έναρξης εφαρμογής των νέων «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» μέσω των οποίων καθιερώθηκαν νέου τύπου «τεκμήρια».
 13. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των φορολογουμένων να καλύπτουν το 25% των ετησίων εισοδημάτων τους μέχρι τις 60.000 ευρώ με την αξία αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συλλέξει.

Μέσω της μηνιαίας παρακράτησης φόρου το 2014
Περισσότεροι φόροι για μισθωτούς

Σημαντική αύξηση του φόρου που παρακρατείται στις μηνιαίες αποδοχές τους θα διαπιστώσουν το 2014 μισθωτοί και συνταξιούχοι που λαμβάνουν αποδοχές άνω των 800 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νέο νομοσχέδιο καθιερώνεται νέα κλίμακα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. Στη νέα κλίμακα, η οποία θα ισχύσει πιθανότατα από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι συντελεστές υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος θα επιβάλλονται απευθείας στα μηνιαία ποσά αποδοχών άνω των 800 ευρώ και θα κλιμακώνονται από 1% έως και 42%. Με την εφαρμογή της νέας κλίμακας:

 • Μισθωτοί και συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές από 800 έως και 1.750 ευρώ τον μήνα θα χάσουν από 2,9 έως 25,8 ευρώ τον μήνα λόγω αυξημένης παρακράτησης φόρου.
 • Φορολογούμενοι με καθαρά ποσά μισθών ή συντάξεων πάνω από 1.750 ευρώ και μέχρι 2.600 ευρώ το μήνα θα χάσουν από 208 έως και 228 ευρώ τον μήνα ή το 10% έως 12,8% των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους εξαιτίας πολύ μεγάλων αυξήσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος.
 • Φορολογούμενοι που λαμβάνουν «καθαρά» ποσά μισθών ή συντάξεων πάνω από 2.600 ευρώ τον μήνα θα υποστούν απώλειες άνω των 490 ευρώ το μήνα.

Πηγή: Imerisia.gr