«Παρίσι και Βερολίνο να λάβουν μέτρα για ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας»

Η Γαλλία, η οποία απειλείται από την “έλλειψη τόλμης» οφείλει να προωθήσει την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας… Διαβάστε περισσότερα…