Παραμένει στο τιμόνι του ΟΤΕ ο Μιχάλης Τσαμάζ

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 72,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου…

Source:: Οικονομία από το newsbeast.gr