ΠΕΠ 2013 του ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων – Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός – σε εξέλιξη.

 

ESPA 2013Σε πλήρη εξέλιξη είναι το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκ €. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υποσύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση. Για τους κλάδους αυτούς ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα το οποίο θα προκηρυχθεί σύντομα.
Στο πρόγραμμα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις – η τελευταία έγινε στις 4-3-2013. Βάσει των τροποποιήσεων υπάρχουν νέα επαγγέλματα τα οποία είναι επιλέξιμα. Επίσης στις τουριστικές επιχειρήσεις δεν ισχύουν οι περιορισμοί των περιοχών ΟΠΑΑΧ. Περισσότερες πληροφορίες για τις τροποποιήσεις μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση http://www.plan.gr/nea-tropopoiisi-PEP2013-4_3_2013.
Για να δείτε την τελευταία λίστα (μετά τις τροποποιήσεις στις 25/1 & 4/3) με τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 πατήστε εδώ.
Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου και για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.).

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:
•    από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
•    από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
•    από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
•    από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)
Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).
Επιλέξιμες Δαπάνες:
– Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– Μηχανολογικός Εξοπλισμός
– Επαγγελματικό Αυτοκίνητο
– Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
– Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα Αυτοματοποίησης
– Προβολή & Προώθηση
– Αμοιβές Συμβούλων
– Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.)
– μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
Αν έχετε απορίες, θέλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις ή λύσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2118503001, με fax στο 2118009404 ηλεκτρονικά στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο http://acploes.com/