Πιστεύουμε στην Ελλάδα και θα συμβάλουμε στην αναγέννηση της χώρας, δήλωσε ο Γ. Δαυίδ

«Ο μοναδικός τρόπος βελτίωσης της οικονομίας σε βάθος χρόνου είναι να εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές με την ταχύτητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Δυστυχώς, καμία πρόοδος δεν συντελέστηκε προς αυτή τη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα σήμερα να γίνεται λόγος για έξοδο της χώρας από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, την Δευτέρα, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος του ΔΣ της Coca-Cola 3Ε Γιώργος Δαυίδ.

«H ελληνική κοινωνία πρέπει να αλλάξει και να αναγεννηθεί. Να μειωθεί το κράτος και να τεθεί επιτέλους στην υπηρεσία των πολιτών. Να τονωθεί η επιχειρηματικότητα. Πιστεύουμε στην Ελλάδα και θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αναγέννηση της χώρας», είπε ο κ. Δαυίδ.

Ο κ. Δαυίδ αναφέρθηκε στη συμβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι παραμένει μια μεγάλη υγιής εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε 28 χώρες, επενδύει, πληρώνει τους φόρους της και απασχολεί 2.000 εργαζόμενους.

Η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε μεταξύ άλλων, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,34 ευρώ ανά μετοχή, την απόσχιση του κλάδου που περιέχει την παραγωγή και εμπορία και την εισφορά του στην 100% θυγατρική εταιρεία ΕΛΧΥΜ ΑΒΕΕ και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από Coca Cola Τρία Έψιλον σε Coca Cola Hellenic.

Επιστροφή κεφαλαίου

Αναλυτικά, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής με επιστροφή στους μετόχους, 0,34 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού 125 εκατ. ευρώ περίπου. Η επιστροφή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και υπόκειται στην έγκριση των μετόχων και των αρμόδιων αρχών.

Η αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου, ενώ το ποσό επιστροφής κεφαλαίου αναμένεται να καταβληθεί στους μετόχους στις 8 Αυγούστου, με ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την 3η Αυγούστου ημερομηνία κατά την οποία όσοι είναι μέτοχοι της εταιρίας θα δικαιούνται να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποφασίστηκε να προβεί στην περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 ευρώ, δηλαδή περίπου 55 εκατ. ευρώ, προς συμψηφισμό ίσου ποσού συσσωρευμένων ζημιών της.

Tέλος, η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως ποσοστού 5% τα επόμενα δύο χρόνια σε εύρος τιμών από 1 έως 30 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας σε στελέχη καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Πηγή: banknews.gr