Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο με μειωμένο επιτόκιο

Αθήνα

Μικρή αποκλιμάκωση του δανειακού κόστους της χώρας κατά 5 μονάδες βάσης παρατηρήθηκε στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αντλώντας 1,3 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,90% έναντι 3,95% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία της 15ης Οκτωβρίου 2013.

Η δημοπρασία αφορούσε έντοκα διάρκειας 13 εβδομάδων, συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,025 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές, από 1,89 στην προηγούμενη έκδοση.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, στις 12 μμ ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

Εδώ και τρία χρόνια που έχει ξεσπάσει η κρίση χρέους, η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές ομολόγων, με τις μηνιαίες εκδόσεις εντόκων γραμματίων να αποτελούν τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης από τις αγορές.

Η Αθήνα έχει σε κυκλοφορία έντοκα γραμμάτια περίπου 15 δισ. ευρώ, τα οποία αναχρηματοδοτεί συχνά με τη βοήθεια των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες τα αγοράζουν και στη συνέχεια τα καταθέτουν ως εγγύηση για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ.

 

Πηγή: in.gr