Πρόγραμμα επανακατάρτισης 1.500 ανέργων

Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά προκήρυξε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση από την Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων».

Το συνολικό ποσό της πρόσκλησης ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η υποβολή προτάσεων από τα Επιμελητήρια πρέπει να γίνει μέχρι τις 15/03/2012.

Στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση και επανακατάρτιση τουλάχιστον 1.500 ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων που προέρχονται από κλάδους της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του Πειραιά και πλήττονται από την ανεργία, προκειμένου να διοχετευτούν σε παραπλήσιους – εναλλακτικούς κλάδους και ειδικότητες με θετικές προοπτικές ζήτησης και ανάπτυξης.

Πηγή: In.gr