Πρόστιμα 19.500 ευρώ σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για μη τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊούH Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει αδιάλειπτα τους ελέγχους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Προνοιακές Δομές με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα μέτρα αποφυγής διασποράς του SARS-CοV 2 για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε επιτόπιο επανέλεγχο που διενεργήθηκε σε Μ.Φ.Η στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.500 ευρώ.


Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για την καθ’ υποτροπή μη τήρηση της υποχρέωσης συμπλήρωσης ερωτηματολογίων εργαζομένων στη μονάδα καθώς και για μη καταγραφή θερμομέτρησης εργαζόμενης σε νυχτερινή βάρδια για οκτώ (8) ημέρες τον μήνα Φεβρουάριο.

Επιπροσθέτως επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ διότι κατελήφθη να μην τηρεί την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR στους εργαζόμενους της μονάδας.

Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 6.500 ευρώ σε δεκατρείς (13) εργαζομένους (13×500 ευρώ) διότι κατελήφθησαν να μην τηρούν την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων (ανά πέντε ημέρες) είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR.Source link